THE BOOZY GRIFFIN

Events, Places, Activities and Things to do

Taki Taki Tuesdays 72 %
Taki Taki Tuesdays
Jan 28
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 20:30 - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
· Bollywood Night
· Ladies Night
· Offers
Taki Taki Tuesdays
186+ Interested
Taki Taki Tuesdays
Free Entry
Glow In the Dark 41 %
Glow In the Dark
Jan 31
Glow In the Dark
Friday 20:00 - The Boozy Griffin · Marathahalli · Bangalore
tags
Dj Night
Glow In the Dark
76+ Interested
Glow In the Dark
Free Entry
Glow In The Dark 9 %
Glow In The Dark
Jan 31
Glow In The Dark
Friday 20:00 - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Glow In The Dark
9+ Interested
Glow In The Dark
Free Entry
Download our new App now !