DJ SNJY

Photos:
Past Events (10)
Taki Taki Tuesdays 91 %
Taki Taki Tuesdays
Oct 22
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Karaoke Night 21 %
Karaoke Night
Oct 23
Karaoke Night
Wednesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
· Offers
Taki Taki Tuesdays 90 %
Taki Taki Tuesdays
Oct 29
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Taki Taki Tuesdays 89 %
Taki Taki Tuesdays
Nov 05
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Taki Taki Tuesdays 92 %
Taki Taki Tuesdays
Nov 12
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Taki Taki Tuesdays 89 %
Taki Taki Tuesdays
Nov 19
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Taki Taki Tuesdays 92 %
Taki Taki Tuesdays
Nov 26
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Taki Taki Tuesdays 88 %
Taki Taki Tuesdays
Dec 10
Taki Taki Tuesdays
Tuesday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Koramangala · Bangalore
tags
Dj Night
Glow In the Dark 6 %
Glow In the Dark
Oct 18
Glow In the Dark
Friday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Marathahalli · Bangalore
tags
Dj Night
Glow In the Dark 23 %
Glow In the Dark
Oct 25
Glow In the Dark
Friday 08:00 PM - The Boozy Griffin · Marathahalli · Bangalore
tags
Dj Night
Download our new App now !